Name: logo vandværket i skole.png.
Balle Vandværk i Skole
Indsigt i dit lokale vand
Spørgsmål til forbrugeren

Til forbrugeren

Spørg lærene eller folkene på værket!
Du skal endelig bare spørge din lærer eller en af de venlige folk som arbejder på jeres lokale vandværk.
Du kan også finde svar på tips til forbrug og meget mere på vandguiden.dk:

Inspiration til opgaver og spørgsmål til forbrugeren af vandet fra vandforsyningen...

Her har vi samlet inspiration til spørgsmål, som relaterer sig til ledningsnettet og forbrugerne af vandet...
Det står jer frit for, hvordan I vil bruge spørgsmålene som led i undervisningen, men vi vil altid gerne høre, hvis I har inputs og gode idéer. Læs mere under afsnit 2 i skolematerialet” eller læs mere under Top-10 – opgaverne i afsnit 4
Name: vanddråbe.jpg.
1. Hvor mange forbrugere leverer vandværket vand til?
2. Hvor meget vand bruger en gennemsnitlig familie?
3. Hvad koster vandet (prøv at sammenligne med prisen på flaskevand)?
4. Hvad er vandets temperatur ude ved forbrugeren (undersøg temperatur på vandværket via mitdrikkevand.dk)?
5. Hvad betyder vandets temperatur for vandkvaliteten?
6. Hvordan kan der komme bakterier i vandet?
7. Kan bakterierne være farlige? Er der forskellige slags bakterier?
8. Hvad er et ledningsnet?
9. Igennem hvilke rør sendes vandet ud til forbrugerne? Hvor store er rørene (længde, diameter)?
10. Hvordan tester vandværket for bakterier?
11. Hvor udtages der prøver til kontrol?
12. Hvordan kontrolleres vandkvaliteten?
13. Hvilke målinger laver man på vandet? Hvad er fx pH-værdien?
14. Hvad betyder vandets hårdhed? Hvor hårdt er dit vand?

Gik du glip af de sidste spørgsmål og opgaver?

Skoleprojektet
Vandværket i skole er lavet i samarbejde med skolens lokale vandforsyning. Se vores vejledning og læs om tankerne bag projektet:
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:
Mitdrikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand:
Udgivet af Balle Vandværk i samarbejde med Syddjurs Vandråd og DVN
Vi samarbejder om projektet
Er du også interesseret i at være med?
Denne hjemmeside er lavet med svift.net - Din vision. Dit site.