Name: logo vandværket i skole.png.
Balle Vandværk i Skole
Indsigt i dit lokale vand
Om projektet

Visionen

Vandværket i skole er et lokalt udviklingsprojekt og en åben invitation til tværfagligt samarbejde og vidensdeling.
Vores drikkevand er et fælles samfundsanliggende - fundamentalt set handler vand om liv, og vi forventer liv på vandværket, når vores unge forbrugere, besøger os mellem pumper og rørledninger til en introduktion af det anlæg, der forsyner skolen.
Vi, der arbejder med vand, kan ikke forestille os noget mere vigtigt. Vi vil gerne dele vores viden om vand med skolens elever og på den måde komme i dialog med fremtidens beskyttere rent drikkevand. Vi forventer i mødet selv at blive klogere.

Vejledning til læreren

Materialet på denne hjemmeside skal tjene til at forberede skolens lærere og elever på mødet med vandværket. Det skal fungere som inspiration til skolearbejdet - og ikke nødvendigvis gennemgås slavisk.
Her kan eleverne først få en introduktion til det lokale vandværk, der leverer vand til skolen. De kan orientere sig på et mere generelt plan om forhold vedrørende vandindvinding. Og de kan dernæst tage deres nye viden og nysgerrighed med sig ud på vandværket, hvor de kan stille spørgsmål og selv forsøge at finde svar.
Her er mulighed for at søge mere viden i Vandguidens artikler og slå ord op i Analyseordbogen. Man kan også undersøge vandkvaliteten lokalt på Mitdrikkevand.
Og sidst, men ikke mindst, kan eleverne samle indtrykkene og selv give deres online fortælling om besøget på vandværket. Fotografier, tekst og tegninger kan lægges ud på bloggen (administreret af læreren) - så venner, familie og vandværkets forbrugere kan følge med hjemmefra og også få gavn af den nye viden.
Vandværket i skole handler helt enkelt om at lade eleverne opsøge informationer, stille spørgsmål og formidle deres tanker og indtryk.

Kreditering

Denne hjemmeside er en gave fra Balle Vandværk til Balle Skole. Den er et udtryk for vandværkets håb om i fremtiden at knytte tætte bånd til forbrugerne gennem oplysning om lokale forhold i vandforsyningen.
Hjemmesiden og dens materiale er blevet til i samarbejde med Syddjurs Vandråd og DVN.
Skoleprojektet
Vandværket i skole er lavet i samarbejde med skolens lokale vandforsyning. Se vores vejledning og læs om tankerne bag projektet:
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:
Mitdrikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand:
Udgivet af Balle Vandværk i samarbejde med Syddjurs Vandråd og DVN
Vi samarbejder om projektet
Er du også interesseret i at være med?
Denne hjemmeside er lavet med svift.net - Din vision. Dit site.